בחינה והתאמה של אופני מדידה לצורך מידול לכמויות

כל פרויקט שעושים בו  5D דורש התארגנות ותאום ציפיות עם הצוותים של היועצים והמתכננים בהתאמה  לייעדי הכמאות בהתאמה מלאה ל LOG ו LOI ,בתאום מלא עם צוות התכנון / יועצים שממדל והמזמין מבחינת לוחות זמנים ליציאה למכרז להגעה לקמה הנדרשת של מודל לצרכי כמאות   , רמת הפרוט לפני תחילת התכנון והמידול  ושיטת ההתקשרות עם הקבלן DBB,DB,בנוסף הגדרת דרישות המידול מהקבלן במודל שייעודו הוא מדידות וכמויות, כל הדרישות שלעיל ,  דורשות פרוט והסברים    ב EIR ליועצים ,קבלנים ראשיים,קבלני משנה 

עבודות הצוותים

VDC
רישוי